Kontakt

   
SLOVENSKO

Kontaktná adresa
 

Róbert Kováčik
Erenburgova 23
984 03 Lučenec
SLOVENSKO

Mobil : +421 907 644 800
           +421 915 869 297 na tomto čísle môžete
                                volať jazykom maďarským


Tel. : +421/43 711 28 - dielňa Tomášovce
          +421/43 222 87 - privát
e-mail : kovacikart@gmail.com


Mobil : +421 907 644 800 e-mail : kovacikart@gmail.com